TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.05.1988 Sayı :19825 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sayfa: 154
 TBMM KARARLARI

Daha Evvel 9 İlde Uzatılan Olağanüstü Halin
Yeniden Uzatılmasına Dair

Karar Tarihi : 24/05/1988
Karar No      : 48


            19.3.1988 tarihinde 9 ilde dört ay süre ile uzatılan olağanüstü halin;

            Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerinde 19.7.1988 günü saat 17.00’den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair 23.5.1988 tarihli Bakanlar kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.5.1988 tarihli 69 uncu Birleşiminde onaylanmıştır.