TBMM Kararları  
Resmi Gazete: 02.07.1999 Cuma Sayı :23743 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sayfa: 
 TBMM KARARLARI 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair 

Karar Tarihi : 28/06/1999
Karar No      : 643

 
           Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 5 inci maddelerine göre 1 Temmuz 1999 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma süresinin ikinci bir karara kadar uzatılması; Genel Kurulun 28/6/1999 tarihli 25 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır.