TBMM Kararları  
Resmi Gazete: 06.08.1999 Cuma  Sayı :23778 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI 
Sayıştay'da Boş Bulunan Oniki Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

Karar Tarihi : 03/08/1999
Karar No      : 645

  
            21/2/1967 tarihli ve 832 numaralı Sayıştay Kanununun 26/6/1996 tarihli ve 4149 numaralı Kanunla değiştirilen 6 ncı ve bu Kanunla eklenen ek 8 inci maddeleri uyarınca, Sayıştay'da boş bulunan oniki üyelik için, Genel Kurulun 3/8/1999 tarihli 43 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar Sayıştay Üyeliklerine seçilmişlerdir. 
SAYIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER
Adı ve Soyadı Kontenjan Grubu
İsmail BENHÜR
 Ali KARAMAZAKCADİK
Aytek KUŞHAN
Eşref SÜRÜCÜ
Ahmet DAL 
Süleyman ÖZTÜRK 
Süleyman TOPALLAR 
İlker AĞCA 
Hasan Fehmi EZBER  
Ömer Faruk ÖZTOPRAK 
Mehmet DÖNMEZ 
Feramuz DURMUŞOĞLU 
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Sayıştay Meslek Mensupları  
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları  
Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları  
Diğer Meslek Mensupları  
Diğer Meslek Mensupları