TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 12.08.1999 Perşembe Sayı :23784 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sayfa: 
 TBMM KARARLARI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair 

Karar Tarihi : 22/07/1999
Karar No      : 646

 
            Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları üyeliklerine, Genel Kurulun 9/6/1999, 15/6/1999 ve 22/7/1999 tarihli 13, 15 ve 37 nci Birleşimlerinde yapılan seçimler sonucunda ilişik listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

 

ANAYASA KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Ertuğrul YALÇINBAYIR        (Bursa)        (ANA.P.)
                    Başkanvekili : Namık Kemal ATAHAN       (Hatay)         (D.S.P.)
                    Sözcü            : Şevket Bülent YAHNİCİ        (Ankara)      (M.H.P.)
                    Katip             : İsmail Sühan ÖZKAN             (İstanbul)    (ANA.P.)

D.S.P. (6)

                    M.Zeki SEZER                                                       Ankara
                    Edip ÖZGENÇ                                                       İçel
                    Osman KILIÇ                                                          İstanbul
                    Necdet SARUHAN                                                İstanbul
                    Mehmet ÖZCAN                                                    İzmir

 
M.H.P. (6)
                    Şaban KARDEŞ                                                 Bayburt
                    Mehmet ŞANDIR                                                Hatay
                    Mustafa VERKAYA                                            İstanbul
                    Sadık YAKUT                                                      Kayseri
                    Mehmet KUNDAKÇI                                         Osmaniye
 
F.P. (5)
                    İsmail ALPTEKİN                                               Bolu
                    Süleyman Arif EMRE                                         İstanbul
                    Mehmet Ali ŞAHİN                                             İstanbul
                    Mustafa KAMALAK                                           Kahramanmaraş
                    Şeref MALKOÇ                                                 Trabzon
 
ANA.P (4)
                    Cavit KAVAK                                                   İstanbul
                    Işın ÇELEBİ                                                      İzmir
 
D.Y.P. (4)
                    Ahmet İYİMAYA                                               Amasya
                    Salih ÇELEN                                                   Antalya
                    Ayvaz GÖKDEMİR                                          Erzurum
                    Mehmet SAĞLAM                                           Kahramanmaraş
 
ADALET KOMİSYONU (25)
                    Başkan          : Emin KARAA           (Kütahya)     (D.S.P.)
                    Başkanvekili : Turhan TAYAN         (Bursa)         (ANA.P.)
                    Sözcü            : Mehmet NACAR      (Kilis)           (M.H.P.)
                    Katip             : Mustafa İLİMEN        (Edirne)       (D.S.P.)
 
D.S.P. (6)
                    Ali ARABACI                                                  Bursa
                    İsmail AYDINLI                                                İstanbul
                    Nazire KARAKUŞ                                          İstanbul
                    Yekta AÇIKGÖZ                                             Samsun
 
M.H.P. (6)
                    Adnan Fatin ÖZDEMİR                                    Adana
                    Aydın GÖKMEN                                                Balıkesir
                    Süleyman Turan ÇİRKİN                                  Hatay
                    Edip ÖZBAŞ                                                     Kahramanmaraş
                    İsmail ÇEVİK                                                     Nevşehir
 
F.P. (5)
                    Dengir Mir Mehmet FIRAT                                Adıyaman
                    Ramazan TOPRAK                                           Aksaray
                    Yasin HATİBOĞLU                                            Çorum
                    A.Nazlı ILICAK                                                   İstanbul
                    Yahya AKMAN                                                  Şanlıurfa
 
ANA.P (4)
                    Beyhan ASLAN                                                Denizli
                    Cemal ÖZBİLEN                                               Kırklareli
                    Yaşar TOPÇU                                                   Sinop
 
D.Y.P. (4)
                    Mustafa Kemal AYKURT                                  Denizli
                    Mehmet Sadri YILDIRIM                                   Eskişehir
                    Sevgi ESEN                                                      Kayseri
                    Kamer GENÇ                                                   Tunceli
 
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Sadık KIRBAŞ                        (Çanakkale)      (D.S.P.)
                    Başkanvekili : Hayrettin ÖZDEMİR                (Ankara)            (M.H.P.)
                    Sözcü            :      -                                                -                         -
                    Katip             : Mustafa Kemal TUĞMANER  (Mardin)            (D.S.P.)
 

D.S.P. (6)
                    Gönül SARAY ALPHAN                               Amasya
                    Oğuz AYGÜN                                                 Ankara
                    Hasan GÜLAY                                               Manisa
                    Ömer ÜSTÜNKOL                                        Zonguldak
 
M.H.P. (6)
                    Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU                   Adana
                    Hüseyin ARABACI                                         Bilecik
                    Vahit KAYIRICI                                               Çorum
                    Namık Hakan DURHAN                                Malatya
                    Mustafa ENÖZ                                               Manisa
 
F.P. (5)
                    Rıza ULUCAK                                               Ankara
                    Fahrettin KUKARACI                                   Erzurum
                    Mukadder BAŞEĞMEZ                               İstanbul
                    Hüseyin ARI                                                   Konya
                    Ahmet DEMİRCAN                                       Samsun
 
ANA.P (4)
                    Turhan TAYAN                                              Bursa
                    Ekrem PAKDEMİRLİ                                   Manisa
                    Şükrü YÜRÜR                                               Ordu
                    Veysel ATASOY                                           Zonguldak
 
D.Y.P. (4)
                    Bekir AKSOY                                                Çorum
                    Yıldırım ULUPINAR                                       İzmir
                    Mehmet Said DEĞER                                 Şırnak
                    Fetullah GÜLTEPE                                       Van
 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Faruk BAL                        (Konya)          (M.H.P.)
                    Başkanvekili : Musa ÖZTÜRK                 (Adana)        (ANA.P.)
                    Sözcü            : Hasan Fehmi KONYALI   (Ordu)           (D.S.P.)
                    Katip              : Hasan Hüseyin BALAK   (Tokat)          (M.H.P.)
 

D.S.P. (6)
                    Tamer KANBER                                               Balıkesir
                    Erol AL                                                               İstanbul
                    Hüseyin MERT                                                  İstanbul
                    M.Cihan YAZAR                                               Manisa
                    Zeki EKER                                                        Muş
 
M.H.P. (6)
                    Hasari GÜLER                                               Adıyaman
                    Mustafa ZORLU                                              Isparta
                    Yalçın KAYA                                                    İçel
                    Mehmet PAK                                                  İstanbul
 
F.P. (5)
                    Faruk ÇELİK                                                  Bursa
                    Osman ASLAN                                              Diyarbakır
                    Ömer Vehbi HATİPOĞLU                             Diyarbakır
                    Abdülkadir AKSU                                           İstanbul
                    Ali OĞUZ                                                         İstanbul
 
ANA.P (4)
                    Halil İbrahim ÖZSOY                                      Afyon
                    Mehmet ÇAKAR                                             Samsun
                    Enis SÜLÜN                                                    Tekirdağ
 
D.Y.P. (4)
                    Kemal ÇELİK                                                Antalya
                    Necmi HOŞVER                                           Bolu
                    Bekir AKSOY                                                Çorum
                    Fetullah GÜLTEPE                                       Van
 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Kamran İNAN                (Van)                        (ANA.P.)
                    Başkanvekili : B.Suat ÇAĞLAYAN     (İzmir)                        (D.S.P.)
                    Sözcü            : Mehmet KAYA              (Kahramanmaraş)   (M.H.P.)
                    Katip             : Mehmet Ali BİLİCİ         (Adana)                     (ANA.P.)

 
D.S.P. (6)
                    Ali TEKİN                                                       Adana
                    Hasan ERÇELEBİ                                        Denizli
                    Mahmut ERDİR                                             Eskişehir
                    Rahmi SEZGİN                                             İzmir
                    M.Cengiz GÜLEÇ                                        Sivas
 
M.H.P. (6)
                    Müjdat KAYAYERLİ                                        Afyon
                    Nesrin ÜNAL                                                   Antalya
                    Mustafa YAMAN                                             Giresun
                    Basri COŞKUN                                              Malatya
                    Birol BÜYÜKÖZTÜRK                                   Osmaniye
 
 F.P. (5)
                    Seyyit Haşim HAŞİMİ                                     Diyarbakır
                    Mehmet Bedri İNCETAHTACI                       Gaziantep
                    Azmi ATEŞ                                                      İstanbul
                    Hüseyin KANSU                                              İstanbul
                    Osman YUMAKOĞULLARI                            İstanbul
 
ANA.P (4)
                    Agah Oktay GÜNER                                       Balıkesir
                    Süha TANIK                                                     İzmir
 
D.Y.P. (4)
                    Teoman ÖZALP                                             Bursa
                    Ayfer YILMAZ                                                  İçel
                    Cevdet AKÇALI                                              Kütahya
                    Mehmet Necati ÇETİNKAYA                        Manisa
 
 MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Abdurrahman KÜÇÜK  (Ankara)       (M.H.P.)
                    Başkanvekili : Halil ÇALIK                    (Kocaeli)       (D.S.P.)
                    Sözcü            : Ahmet KABİL                (Rize)             (ANA.P.)
                    Katip             : Bekir ONGUN               (Aydın)            (M.H.P.)
 

D.S.P. (6)
                    Ayşe GÜROCAK                                           Ankara
                    Bahri SİPAHİ                                                  İstanbul
                    Perihan YILMAZ                                             İstanbul
                    Güler ASLAN                                                 İzmir
                    Saffet BAŞARAN                                          İzmir
 
M.H.P. (6)
                    İbrahim Halil ORAL                                         Bitlis
                    İrfan KELEŞ                                                    Çankırı
                    Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK                                 İstanbul
                    Seydi KARAKUŞ                                            Kütahya
 
F.P. (5)
                    Mahmut GÖKSU                                              Adıyaman
                    Akif GÜLLE                                                      Amasya
                    Avni DOĞAN                                                    Kahramanmaraş
                    Musa UZUNKAYA                                           Samsun
                    Mehmet ÇİÇEK                                               Yozgat
 
ANA.P (4)
                    Abdülbaki ERDOĞMUŞ                                   Diyarbakır
                    Ahad ANDİCAN                                                 İstanbul
                    Ömer ERTAŞ                                                     Mardin
 
D.Y.P. (4)
                    Mahmut Nedim BİLGİÇ                                      Adıyaman
                    Ayvaz GÖKDEMİR                                             Erzurum
                    İbrahim YAZICI                                                    Muğla
                    Takiddin YARAYAN                                           Siirt
 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Mustafa GÜL               (Elazığ)          (M.H.P.)
                    Başkanvekili : Sefer KOÇAK             (Ordu)            (ANA.P.)
                    Sözcü            : Bülent Ersin GÖK        (İstanbul)       (D.S.P.)
                    Katip             : Yusuf KIRKPINAR        (İzmir)             (M.H.P.)

 
D.S.P. (6)
                    Ahmet Sancar SAYIN                                     Antalya
                    Mustafa VURAL                                              Antalya
                    Mustafa DÜZ                                                   İstanbul
                    Mehmet ÇÜMEN                                            İzmir
                    M.Turhan İMAMOĞLU                                    Kocaeli
 
M.H.P. (6)
                    Bedri YAŞAR                                                  Gümüşhane
                    Osman Fevzi ZİHNİOĞLU                              Sakarya
                    Mehmet CEYLAN                                           Sivas
                    Ahmet Erol ERSOY                                        Yozgat
 
F.P. (5)
                    Metin KALKAN                                               Hatay
                    Mehmet Fuat FIRAT                                       İstanbul
                    Ali SEZAL                                                       Kahramanmaraş
                    Kemal ALBAYRAK                                        Kırıkkale
                    Zülfikar İZOL                                                   Şanlıurfa
 
ANA.P (4)
                    Cengiz AYDOĞAN                                        Antalya
                    Hasan ÖZYER                                                Muğla
                    Nizamettin SEVGİLİ                                       Siirt
 
D.Y.P. (4)
                    Musa KONYAR                                             Ağrı
                    Yahya ÇEVİK                                                Bitlis
                    Mustafa ÖRS                                                Burdur
                    Nevfel ŞAHİN                                                Çanakkale
 
ÇEVRE KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Ediz HUN                  (İstanbul)        (ANA.P.)
                    Başkanvekili : Esvet ÖZDOĞU       (Ankara)         (D.S.P.)
                    Sözcü            : Sedat ÇEVİK           (Ankara)         (M.H.P.)
                    Katip             : Sefer EKŞİ               (Kocaeli)         (ANA.P.)
 

D.S.P. (6)
                    M.Güven KARAHAN                                       Balıkesir
                    Nural KARAGÖZ                                             Kırklareli
                    Nazif TOPALOĞLU                                         Muğla
                    M.Yaşar ÜNAL                                                Uşak
                    Hasan SUNA                                                  Yalova
M.H.P. (6)
                    Cahit TEKELİOĞLU                                        İçel
                    Esat ÖZ                                                            İstanbul
                    Hasan ÇALIŞ                                                  Karaman
                    Mustafa Sait GÖNEN                                     Konya
                    Mükremin TAŞKIN                                          Nevşehir
 
F.P. (5)
                    Ahmet SÜNNETÇİOĞLU                              Bursa
                    Nurettin AKTAŞ                                             Gaziantep
                    Lütfü DOĞAN                                                 Gümüşhane
                    Teoman Rıza GÜNERİ                                  Konya
                    İlyas ARSLAN                                                Yozgat
 
ANA.P (4)
                    Hakkı Oğuz AYKUT                                       Hatay
                    Hasan ÖZYER                                               Muğla
D.Y.P. (4)
                    Burhan İSEN                                                Batman
                    Hakkı TÖRE                                                 Hakkari
                    Metin KOCABAŞ                                        Kahramanmaraş
                    Yener YILDIRIM                                            Ordu
 
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Ertuğrul KUMCUOĞLU            (Aydın)         (D.S.P.)
                    Başkanvekili : Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ        (Kayseri)     (M.H.P.)
                    Sözcü            : Emre KOCAOĞLU                   (İstanbul)     (ANA.P.)
                    Katip              : Sebahat VARDAR                   (Bilecik)      (D.S.P.)
 

D.S.P. (6)
                    Mustafa KARSLIOĞLU                                   Bolu
                    Ali Ahmet ERTÜRK                                         Edirne
                    Erol KARAN                                                     Karabük
                    Ahmet ZAMANTILI                                           Tekirdağ
 
M.H.P. (6)
                    Ersoy ÖZCAN                                                 Bolu
                    Sıtkı TURAN                                                    Çanakkale
                    Melek Denli KARACA                                   Çorum
                    Reşat DOĞRU                                                Tokat
                    Mesut TÜRKER                                              Yozgat
 
F.P. (5)
                    Yakup BUDAK                                               Adana
                    Mahfuz GÜLER                                              Bingöl
                    Ali GÜNER                                                     Iğdır
                    Mehmet BATUK                                            Kocaeli
                    Mustafa Niyazi YANMAZ                              Şanlıurfa
 
ANA.P (4)
                    Nurettin DİLEK                                             Diyarbakır
                    Hakkı Oğuz AYKUT                                     Hatay
                    Ali Kemal BAŞARAN                                  Trabzon
 
D.Y.P. (4)
                    Burhan İSEN                                                 Batman
                    İbrahim KONUKOĞLU                                 Gaziantep
                    Doğan BARAN                                             Niğde
                    Mehmet Said DEĞER                                 Şırnak
 
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU (25)
                    Başkan      : Abdullah Turan BİLGE      (Konya)          (D.S.P.)
                    Başkanvekili: Hasan KAYA                   (Konya)          (M.H.P.)
                    Sözcü       : Evren BULUT                      (Edirne)          (ANA.P.)
                    Katip       : Numan GÜLTEKİN               (Balıkesir)      (D.S.P.)
 
D.S.P. (6)
                    İsmet VURSAVUŞ                                         Adana
                    Necati ALBAY                                                Eskişehir
                    Yücel ERDENER                                           İstanbul
                    Tunay DİKMEN                                              Muğla
 
M.H.P. (6)
                    Ali HALAMAN                                                Adana
                    Mihrali AKSU                                                 Erzincan
                    Ali ÖZDEMİR                                                 Gaziantep
                    Ali GÜNGÖR                                                  İçel
                    Mehmet SERDAROĞLU                              Kastamonu
 
F.P. (5)
                    Mehmet ÖZYOL                                             Adıyaman
                    Latif ÖZTEK                                                   Elazığ
                    Musa DEMİRCİ                                              Sivas
                    Abdullah Veli SEYDA                                    Şırnak
                    Maliki Ejder ARVAS                                      Van
 
ANA.P (4)
                    Nurettin DİLEK                                              Diyarbakır
                    Mecit PİRUZBEYOĞLU                               Hakkari
                    Mehmet GÜNEŞ                                           Şanlıurfa
 
D.Y.P. (4)
                    Mehmet BAYSARI                                        Antalya
                    Mehmet Salim ENSARİOĞLU                    Diyarbakır
                    Zeki ERTUGAY                                             Erzurum
                    Mehmet Sadri YILDIRIM                               Eskişehir
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU (25)

                    Başkan          : Oktay VURAL                (İzmir)            (M.H.P.)
                    Başkanvekili : Miraç AKDOĞAN         (Malatya)       (ANA.P.)
                    Sözcü            : Fahrettin GÜLENER     (Bursa)          (D.S.P.)
                    Katip             : Cumali DURMUŞ          (Kocaeli)        (M.H.P.)
 

D.S.P. (6)
                    Halit DİKMEN                                               Aydın
                    Abdülsamet TURGUT                                  Diyarbakır
                    Akif SERİN                                                    İçel
                    Ahmet ARKAN                                              Kocaeli
                    Eyüp DOĞANLAR                                        Niğde
 
M.H.P. (6)
                    Orhan ŞEN                                                   Bursa
                    Nevzat TANER                                             Kahramanmaraş
                    Ali SERDENGEÇTİ                                     Manisa
                    Mükerrem LEVENT                                     Niğde
 
F.P. (5)
                    Hüseyin KARAGÖZ                                      Çankırı
                    Mustafa GEÇER                                           Hatay
                    Özkan ÖKSÜZ                                               Konya
                    Şükrü ÜNAL                                                   Osmaniye
                    Ahmet Nurettin AYDIN                                   Siirt
 
ANA.P (4)
                    Mahmut BOZKURT                                       Adıyaman
                    Cengiz ALTINKAYA                                      Aydın
                    Kenan SÖNMEZ                                            Bursa
                 
D.Y.P. (4)
                    Ali Rıza GÖNÜL                                             Aydın
                    İlhan AYTEKİN                                                Balıkesir
                    İlyas YILMAZYILDIZ                                        Balıkesir
                    Nurettin ATİK                                                  Diyarbakır
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU (13)

                    Başkan          : Nazif OKUMUŞ                (İstanbul)       (M.H.P.)
                    Başkanvekili : Ataullah HAMİDİ               (Batman)      (ANA.P.)
                    Sözcü            : Burhan BIÇAKÇIOĞLU   (İzmir)            (D.S.P.)
                    Katip             : Hamdi BAKTIR                 (Kayseri)       (M.H.P.)
                    Denetçi         : Çetin BİLGİR                    (Kars)             (D.S.P.)
 

D.S.P. (3)
                    Fikret TECER                                               Kırşehir
M.H.P. (3)
                    Arslan AYDAR                                               Kars

 

F.P. (3)
                    Hüsamettin KORKUTATA                              Bingöl
                    Nezir AYDIN                                                     Sakarya
                    M.Ergün DAĞCIOĞLU                                    Tokat
 
ANA.P (2)
                    Mahmut BOZKURT                                         Adıyaman
 
D.Y.P. (2)
                    Faris ÖZDEMİR                                              Batman
                    Salih SÜMER                                                Diyarbakır
DİLEKÇE KOMİSYONU (13)

                    Başkan          : Salih ERBEYİN             (Denizli)      (M.H.P.)
                    Başkanvekili : Hasan AKGÜN              (Giresun)    (D.S.P.)
                    Sözcü            : Ersin TARANOĞLU      (Sakarya)   (ANA.P.)
                    Katip             : Cemal ENGİNYURT       (Ordu)         (M.H.P.)
 

D.S.P. (3)
                    Fadlı AĞAOĞLU                                             İstanbul
                    Kemal VATAN                                                İzmir
 
M.H.P. (3)
                    Hidayet KILINÇ                                                İçel

 

F.P. (3)
                    Celal ESİN                                                       Ağrı
                    Ahmet KARAVAR                                           Şanlıurfa
                    Fethullah ERBAŞ                                            Van
 
ANA.P (2)
                    Şadan TUZCU                                                İstanbul
 
D.Y.P. (2)
                    Mehmet Halit DAĞLI                                       Adana
                    Sedat Edip BUCAK                                        Şanlıurfa
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU (35)

                    Başkan          : Birkan ERDAL            (Ankara)        (ANA.P.)
                    Başkanvekili : Nidai SEVEN              (Ağrı)             (M.H.P.)
                    Sözcü            : Erdoğan TOPRAK      (İstanbul)       (D.S.P.)
                    Katip             : Erkan KEMALOĞLU   (Muş)             (ANA.P.)

 

D.S.P. (9)
                    İbrahim Yavuz BİLDİK                                    Adana
                    Arif SEZER                                                     Adana
                    Ergün BAYRAK                                              Artvin
                    Ahmet GÜZEL                                                İstanbul
                    Sulhiye SERBEST                                         İstanbul
                    Salih DAYIOĞLU                                            İzmir
                    M.Hadi DİLEKÇİ                                             Kastamonu
                    Tahsin Boray BAYCIK                                    Zonguldak
 
M.H.P. (8)
                    Cezmi POLAT                                                Erzurum
                    Osman Gazi AKSOY                                      Isparta
                    Mustafa HAYKIR                                             Kırşehir
                    Kadir GÖRMEZ                                               Kütahya
                    Nail ÇELEBİ                                                    Trabzon
                    Armağan YILMAZ                                            Uşak
                    Ayhan ÇEVİK                                                   Van
                    
F.P. (7)
                    M.Zeki ÇELİK                                               Ankara
                    İsmail ÖZGÜN                                               Balıkesir
                    Ahmet Cemil TUNÇ                                      Elazığ
                    Veysel CANDAN                                           Konya
                    Lütfi YALMAN                                                Konya
                    Sabahattin YILDIZ                                         Muş
                    Bekir SOBACI                                               Tokat
 
ANA.P (6)
                    Kenan SÖNMEZ                                             Bursa
                    İbrahim Yaşar DEDELEK                              Eskişehir
                    Şamil AYRIM                                                   İstanbul
                    M.Salih YILDIRIM                                           Şırnak
 
D.Y.P. (5)
                    Murat AKIN                                                      Aksaray
                    Necati YÖNDAR                                             Bingöl
                    Rasim ZAİMOĞLU                                          Giresun
                    Mehmet YALÇINKAYA                                   Şanlıurfa
                    Ali Naci TUNCER                                            Trabzon
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU (25)

                    Başkan      : Sema PİŞKİNSÜT                       (Aydın)               (D.S.P.)
                    Başkanvekili: Sebğatullah SEYDAOĞLU      (Diyarbakır)       (ANA.P.)
                    Başkanvekili: Metin ERGUN                            (Muğla)              (M.H.P.)
                    Sözcü       : Bahri ZENGİN                                (İstanbul)            (F.P.)
                    Katip       : Mustafa EREN                                 (Karabük)         (D.Y.P.)
 

D.S.P. (6)
                    Faruk DEMİR                                                 Ardahan
                    Hasan MACİT                                                Burdur
                    Orhan OCAK                                                 Bursa
                    Mehmet Mail BÜYÜKERMAN                     Eskişehir
                    Süleyman YAĞIZ                                           İstanbul
 
M.H.P. (6)
                    Osman MÜDERRİSOĞLU                           Antalya
                    Ali KESKİN                                                    Denizli
                    Mehmet Nuri TARHAN                                 Hatay
                    Kemal KÖSE                                                 Kocaeli
                    Hüseyin AKGÜL                                            Manisa
 
F.P. (5)
                    Mustafa BAŞ                                                İstanbul
                    Yaşar CANBAY                                            Malatya
                    Eyüp FATSA                                                Ordu
                    Mehmet BEKAROĞLU                               Rize
 
ANA.P (4)
                    Yaşar ERYILMAZ                                          Ağrı
                    Bülent AKARCALI                                        İstanbul
                    Cavit KAVAK                                                İstanbul
 
D.Y.P. (4)
                    Mehmet GÖZLÜKAYA                                Denizli
                    Kadir BOZKURT                                          Sinop
                    Nihan İLGÜN                                                Tekirdağ