TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 29.08.1999 Pazar Sayı :23801 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sayfa: 
 TBMM KARARLARI  
Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 27/08/1999  
Karar No      : 648

   
            Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/66, 67, 68, 69, 70) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 27.8.1999 tarihli 59 uncu Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir. 

            Başkan                  Atilla MUTMAN                      İzmir              (D.S.P.) 
            Başkanvekili         Teoman ÖZALP                    Bursa             (D.Y.P.) 
            Sözcü                    Zeki ÇELİK                            Ankara               (F.P.) 
            Katip                     Sefer EKŞİ                             Kocaeli          (Ana.P.) 
            Üye                       Fadlı AĞAOĞLU                    İstanbul           (D.S.P.) 
            Üye                       Hasan SUNA                         Yalova              (D.S.P.) 
            Üye                       Cumali DURMUŞ                  Kocaeli            (M.H.P.) 
            Üye                       Osman Fevzi ZİHNİOĞLU   Sakarya            (M.H.P.) 
            Üye                       Ersoy ÖZCAN                      Bolu                   (M.H.P.) 
            Üye                       Abdülkadir AKSU                İstanbul                  (F.P.) 
            Üye                       Sabahattin YILDIZ                Muş                       (F.P.) 
           Üye                       Yaşar DEDELEK                 Eskişehir          (Ana.P.) 
            Üye                       Nevzat ERCAN                    Sakarya             (D.Y.P.)