TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 29.08.1999 Pazar Sayı :23801 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sayfa: 
 TBMM KARARLARI  
(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 27/08/1999  
Karar No      : 649

   
            Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/66, 67, 68, 69, 70) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 27.8.1999 tarihli 59 uncu Birleşiminde karar verilmiştir.