TBMM Kararları  
Resmi Gazete: 30.09.1989  Sayı :20298 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 415
 TBMM KARARLARI 
(10/15) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına ilişkin

Karar Tarihi : 27/09/1989 
Karar No      : 65

 
             Ülkemizin sahip olduğu değerleri korumak ve mevcut sorunları gidermek için gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çevre politikası oluşturmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 27.9.1989 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 27.9.1989 tarihli 8 inci Birleşiminde karar verilmiştir.