TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 03.10.1999 Çarşamba Sayı :23865 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:  Sayfa:
 TBMM KARARLARI 

Türkiye Kızılay Derneği'nin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılacak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 26/10/1999 
Karar No      : 651

  
            Türkiye Kızılay Derneği'nin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 13 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 26.10.1999 tarihli 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir.