TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 16.11.1999 Salı Sayı :23878 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Türkiye Kızılay Derneği'nin Sorunları ile Faaliyetlerinin Araştırılacak Gelir Kaynaklarının Daha Etkin Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 09/11/1999
Karar No      : 652

 
            Türkiye Kızılay Derneği'nin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/73, 74) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 9.11.1999 tarihli 16 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 10.11.1999 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Nazif OKUMUŞ    İstanbul  (M.H.P.)
Başkanvekili  Zeki EKER       Muş       (D.S.P.)
Sözcü         Mehmet TELEK    Afyon     (M.H.P.)
Katip         Sefer EKŞİ      Kocaeli   (ANA.P.)
Üye           Esvet ÖZDOĞU    Ankara    (D.S.P.)
Üye           Osman KILIÇ     İstanbul  (D.S.P.)
Üye           Cumali DURMUŞ   Kocaeli   (M.H.P.)
Üye           Cemil ÇİÇEK     Ankara    (F.P.)
Üye           Faruk ÇELİK     Bursa     (F.P.)
Üye           Nezir AYDIN     Sakarya   (F.P.)
Üye           Suha TANIK      İzmir     (ANA.P.)
Üye           Necmi HOŞVER    Bolu      (D.Y.P.)
Üye           Erdoğan SEZGİN  Samsun    (D.Y.P.)