TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 23.11.1999 Salı Sayı :23885 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 17/11/1999
Karar No      : 654


            Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi Genel Kurulun 17/11/1999 tarihli 21 nci Birleşiminde 28/11/1999 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.