TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 27.11.1999 Cumartesi Sayı :23889 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Daha Evvel (6) İlde Uzatılan Olağanüstü Halin (1) İlde Kaldırılmasına, (5) İlde Uzatılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 23/11/1999
Karar No      : 655


            30/07/1999 günü saat 17.00’den geçerli olmak üzere (6) ilde dört ay süreyle uzatılan olağanüstü halin; 

            1 – Siirt ilinden 30/11/1999 günü saat 17.00’den geçerli olmak üzere kaldırılmasına, 

            2 – Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde 30/11/1999 günü saat 17.00’den geçerli olmak üzere dört ay süreyle ile uzatılmasına, 

            Dair 08/11/1999 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23/11/1999 tarihli 23 üncü Birleşiminde onaylanmıştır.