TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 10.12.1999 Cuma Sayı :23902 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş Sınavları ile İlgili Olarak İleri Sürülen Yolsuzluk ve Usulsüzlük İddialarının Araştırılarak Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara Çözüm Bulunabilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar 

Karar Tarihi : 25/11/1999
Karar No      : 657

 
            YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve üniversite giriş sınavları ile ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak üniversitelerde yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/57, 24, 28, 29, 50, 90, 91) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 25.11.1999 tarihli 25 inci Birleşiminde ve Komisyonun 1.12.1999 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Mustafa GÜL            Elazığ         (M.H.P.)
Başkanvekili  Mehmet Salih YILDIRIM  Şırnak         (Ana.P.)
Sözcü         Ayşe GÜROCAK           Ankara         (D.S.P.)
Katip         Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK   İstanbul       (M.H.P.)
Üye           Hasan ERÇELEBİ         Denizli        (D.S.P.)
Üye           Masum TÜRKER           İstanbul       (D.S.P.)
Üye           Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ   Kayseri        (M.H.P.)
Üye           Azmi ATEŞ              İstanbul       (F.P.)
Üye           İrfan GÜNDÜZ           İstanbul       (F.P.)
Üye           Mehmet BEKAROĞLU       Rize           (F.P.)
Üye           Ekrem PAKDEMİRLİ       Manisa         (Ana.P.)
Üye           Zeki ERTUGAY           Erzurum        (D.Y.P.)
Üye           Mehmet SAĞLAM          Kahramanmaraş  (D.Y.P.)