TBMM Kararları  
Resmi Gazete: 17.09.1989 Sayı :20315 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 415
 TBMM KARARLARI 
Konut Sorunu Konusunda Kurulan (10/42) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 22/06/1989 
Karar No      : 66

 
            Konut sorunu konusunda kurulan (10/42) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine, Genel KuruIun 3.I0.1989 tarihli 11 inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıda adlan ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmiştir. 
 
Başkan -Ahmet Şamil Kazakoğlu Bolu (Ana.P.)
Başkanvekili -Ayhan Uysal Çanakkale (Ana.P.)
Sözcü -Kaya Opan Sivas (Ana.P.)
Kâtip -Seyit Ahmet Dalkıran Yozgat (Ana.P.)
Üye -Abdurrahman Bozkır Konya (Ana.P.)
Üye -Mümtaz Güler Uşak (Ana.P.)
Üye -Erol Ağagil Ankara (S.H.P.)
Üye -İbrahim Tez Ankara (S.H.P.)
Üye -Fuat Kılcı İzmir (D.Y.P.)