TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı :23972 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

İstanbul-Kurtköy Havaalanı İhalesi İçin Hazırlanmış Olan Protokol Hükümlerini Dikkate Almadan İhalenin Nato ENF Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesini Sağlamak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01/02/2000
Karar No      : 660


             İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikkate almadan ihalenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan (9/18) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 1.2.2000 tarihli 54 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 16.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Necati ALBAY       Eskişehir  (D.S.P.)
Başkanvekili  Nail ÇELEBİ        Trabzon    (M.H.P.)
Sözcü         Sefer EKŞİ         Kocaeli    (Ana.P.)
Katip         Mehmet Yaşar ÜNAL  Uşak       (D.S.P.)
Üye           Edip ÖZGENÇ        İçel       (D.S.P.)
Üye           Sulhiye SERBEST    İstanbul   (D.S.P.)
Üye           Recai YILDIRIM     Adana      (M.H.P.)
Üye           Yusuf KIRKPINAR    İzmir      (M.H.P.)
Üye           Reşat DOĞRU        Tokat      (M.H.P.)
Üye           Mustafa BAŞ        İstanbul   (F.P.)
Üye           Hüseyin KANSU      İstanbul   (F.P.)
Üye           Nevzat YALÇINTAŞ   İstanbul   (F.P.)
Üye           Sefer KOÇAK        Ordu       (Ana.P.)
Üye           Mümtaz YAVUZ       Muş        (D.Y.P.)
Üye           Mustafa ÖRS        Burdur     (D.Y.P.)