TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı :23972 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Karadeniz Sahil Yolunun Devamı Olan Yolların İhalesinde Usulsüzlük Yaparak Devleti Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/19) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01/02/2000
Karar No      : 661


            Karadeniz Sahil Yolunun devamı olan yolların ihalesinde usulsüzlük yaparak Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında kurulan (9/19) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 1.2.2000 tarihli 54 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 16.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Mehmet ÇAKAR       Samsun    (Ana.P.)
Başkanvekili  İhsan ÇABUK        Ordu      (D.S.P.)
Sözcü         Hasari GÜLER       Adıyaman  (M.H.P.)
Katip         Mustafa HAYKIR     Kırşehir  (M.H.P.)
Üye           İsmail BOZDAĞ      Manisa    (D.S.P.)
Üye           M.Kemal TUĞMANER   Mardin    (D.S.P.)
Üye           Nazif TOPALOĞLU    Muğla     (D.S.P.)
Üye           Mustafa VERKAYA    İstanbul  (M.H.P.)
Üye           M.Sait GÖNEN       Konya     (M.H.P.)
Üye           Mehmet BEKAROĞLU   Rize      (F.P.)
Üye           Sebahattin YILDIZ  Muş       (F.P.)
Üye           Şeref MALKOÇ       Trabzon   (F.P.)
Üye           Şadan TUZCU        İstanbul  (Ana.P.)
Üye           Ramazan GÜL        Isparta   (D.Y.P.)
Üye           Salih ÇELEN        Antalya   (D.Y.P.)