TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı :23972 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

6/1/1998 Tarih ve 98/10496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Mevzuata Aykırı Bir Şekilde İstanbul'da Yeni Turizm Merkezleri İlan Ettiği ve Bu Suretle Partizanlık Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/24) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01/02/2000
Karar No      : 662


            6.1.1998 tarih ve 98/10496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle mevzuata aykırı bir şekilde İstanbul'da yeni turizm merkezleri ilan ettiği ve bu suretle partizanlık yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan (9/24) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 1.2.2000 tarihli 54 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 16.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Bedri YAŞAR          Gümüşhane      (M.H.P.)
Başkanvekili  Suhan ÖZKAN          İstanbul       (Ana.P.)
Sözcü         Hüseyin MERT         İstanbul       (D.S.P.)
Katip         Adnan Fatin ÖZDEMİR  Adana          (M.H.P.)
Üye           Ali GÜNAY            Hatay          (D.S.P.)
Üye           Halil ÇALIK          Kocaeli        (D.S.P.)
Üye           Tahsin Boray BAYCIK  Zonguldak      (D.S.P.)
Üye           Mehmet ŞANDIR        Hatay          (M.H.P.)
Üye           Mustafa ENÖZ         Manisa         (M.H.P.)
Üye           Azmi ATEŞ            İstanbul       (F.P.)
Üye           Nezir AYDIN          Sakarya        (F.P.)
Üye           Ali SEZAL            Kahramanmaraş  (F.P.)
Üye           Bülent AKARCALI      İstanbul       (Ana.P.)
Üye           Kemal ÇELİK          Antalya        (D.Y.P.)
Üye           Ömer BARUTÇU         Zonguldak      (D.Y.P.)