TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı :23972 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye Eski Bakanı İsmet ATTİLA Hakkında Kurulan (9/27) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 


Karar Tarihi : 01/02/2000
Karar No      : 663


           Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye eski Bakanı İsmet ATTİLA hakkında kurulan (9/27) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 1.2.2000 tarihli 54 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 16.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Faruk BAL       Konya     (M.H.P.)
Başkanvekili  Necdet SARUHAN  İstanbul  (D.S.P.)
Sözcü         Emre KOCAOĞLU   İstanbul  (Ana.P.)
Katip         Hüseyin AKGÜL   Manisa    (M.H.P.)
Üye           Erdoğan TOPRAK  İstanbul  (D.S.P.)
Üye           Erol KARAN      Karabük   (D.S.P.)
Üye           Erol AL         İstanbul  (D.S.P.)
Üye           Kemal KÖSE      Kocaeli   (M.H.P.)
Üye           Ayhan ÇEVİK     Van       (M.H.P.)
Üye           Mehmet ÖZYOL    Adıyaman  (F.P.)
Üye           Akif GÜLLE      Amasya    (F.P.)
Üye           Ali GÜNER       Iğdır     (F.P.)
Üye           Ahat ANDİCAN    İstanbul  (Ana.P.)
Üye           Erdoğan SEZGİN  Samsun    (D.Y.P.)
Üye           Ufuk SÖYLEMEZ   İzmir     (D.Y.P.)