TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı :23972 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

İzmit'de SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Yalım EREZ Hakkında Kurulan (9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 01/02/2000
Karar No      : 664


            İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Yalım EREZ hakkında kurulan (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 1.2.2000 tarihli 54 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 16.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        İ.Yaşar DEDELEK     Eskişehir (Ana.P.)
Başkanvekili  İsmail ÇEVİK        Nevşehir  (M.H.P.)
Sözcü         Mehmet ÖZCAN        İzmir     (D.S.P.)
Katip         Şamil AYRIM         İstanbul  (Ana.P.)
Üye           M.Güven KARAHAN     Balıkesir (D.S.P.)
Üye           Ziya AKTAŞ          İstanbul  (D.S.P.)
Üye           Erol KARAN          Karabük   (D.S.P.)
Üye           Mehmet CEYLAN       Sivas     (M.H.P.)
Üye           Mustafa ZORLU       Isparta   (M.H.P.)
Üye           Nesrin ÜNAL         Antalya   (M.H.P.)
Üye           Mahmut GÖKSU        Adıyaman  (F.P.)
Üye           Ramazan TOPRAK      Aksaray   (F.P.)
Üye           Ahmet SÜNNETÇİOĞLU  Bursa     (F.P.)
Üye           Necati ÇETİNKAYA    Manisa    (D.Y.P.)
Üye           Mustafa EREN        Karabük   (D.Y.P.)