TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.2000 Cumartesi Sayı :23976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı İşlerin İhalelerinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Burhan KARA Hakkında Kurulan (9/29) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 02/02/2000
Karar No      : 665


            Denizcilik Müsteşarlığına ait bazı işlerin ihalelerinde ve personel alımıyla ilgili konularda görevini kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve evrakta sahtecilik suçlarını işlediği ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240, 339 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Burhan KARA hakkında kurulan (9/29) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 2.2.2000 tarihli 55 inci Birleşiminde ve Komisyonun 17.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        Halil ÇALIK         Kocaeli        (D.S.P.)
    Başkanvekili  Aydın AYAYDIN       İstanbul       (Ana.P.)
    Sözcü         Bekir ONGUN         Aydın          (M.H.P.)
    Katip         Mahmut BOZKURT      Adıyaman       (Ana.P.)
    Üye           Nural KARAGÖZ       Kırklareli     (D.S.P.)
    Üye           Fikret TECER        Kırşehir       (D.S.P.)
    Üye           Ali ARABACI         Bursa          (D.S.P.)
    Üye           Mehmet KAYA         Kahramanmaraş  (M.H.P.)
    Üye           Muzaffer ÇAKMAKLI   Şanlıurfa      (M.H.P.)
    Üye           Aydın GÖKMEN        Balıkesir      (M.H.P.)
    Üye           Mehmet Zeki OKUDAN  Antalya        (F.P.)
    Üye           Ahmet KARAVAR       Şanlıurfa      (F.P.)
    Üye           Mukadder BAŞEĞMEZ   İstanbul       (F.P.)
    Üye           Burhan İSEN         Batman         (D.Y.P.)
    Üye           M.Sadri YILDIRIM    Eskişehir      (D.Y.P.)