TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.2000 Cumartesi Sayı :23976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati ÇELİK Hakkında Kurulan (9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 02/02/2000
Karar No      : 666


            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati ÇELİK hakkında kurulan (9/31) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 2.2.2000 tarihli 55 inci Birleşiminde ve Komisyonun 17.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        Mehmet TELEK          Afyon          (M.H.P.)
    Başkanvekili  Cengiz GÜLEÇ          Sivas          (D.S.P.)
    Sözcü         Nizamettin SEVGİLİ    Siirt          (Ana.P.)
    Katip         Basri COŞKUN          Malatya        (M.H.P.)
    Üye           Hikmet ULUĞBAY        Ankara         (D.S.P.)
    Üye           Mahmut ERDİR          Eskişehir      (D.S.P.)
    Üye           Süleyman YAĞIZ        İstanbul       (D.S.P.)
    Üye           Bozkurt Yaşar ÖZTÜRK  İstanbul       (M.H.P.)
    Üye           Hasan KAYA            Konya          (M.H.P.)
    Üye           Ali GÖREN             Adana          (F.P.)
    Üye           Avni DOĞAN            Kahramanmaraş  (F.P.)
    Üye           Mustafa GEÇER         Hatay          (F.P.)
    Üye           Emre KOCAOĞLU         İstanbul       (Ana.P.)
    Üye           Mehmet GÖZLÜKAYA      Denizli        (D.Y.P.)
    Üye           Yener YILDIRIM        Ordu           (D.Y.P.)