TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.03.2000 Çarşamba Sayı :23987 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin Özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Işın ÇELEBİ Hakkında Kurulan (9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 02/02/2000
Karar No      : 667


            Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet Eski Bakanı Işın ÇELEBİ hakkında kurulan (9/32) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 2.2.2000 tarihli 55 inci Birleşiminde ve Komisyonun 17.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Cemal ÖZBİLEN        Kırklareli  (Ana.P.)
Başkanvekili  Arslan AYDAR         Kars        (M.H.P.)
Sözcü         Ergün BAYRAK         Artvin      (D.S.P.)
Katip         Şaban KARDEŞ         Bayburt     (M.H.P.)
Üye           Ayşe GÜROCAK         Ankara      (D.S.P.)
Üye           Akif SERİN           İçel        (D.S.P.)
Üye           Zeki SEZER           Ankara      (D.S.P.)
Üye           Hüseyin KALKAN       Balıkesir   (M.H.P.)
Üye           Ersoy ÖZCAN          Bolu        (M.H.P.)
Üye           Özkan ÖKSÜZ          Konya       (F.P.)
Üye           Kemal ALBAYRAK       Kırıkkale   (F.P.)
Üye           Yasin HATİBOĞLU      Çorum       (F.P.)
Üye           Halil İbrahim ÖZSOY  Afyon       (Ana.P.)
Üye           M. Halit DAĞLI       Adana       (D.Y.P.)
Üye           M. Sadri YILDIRIM    Eskişehir   (D.Y.P.)