TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.03.2000 Çarşamba Sayı :23987 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde Devletin Zarara Uğratılmasına Göz Yumarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/33) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 02/02/2000
Karar No      : 668


            İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde Devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan (9/33) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 2.2.2000 tarihli 55 inci Birleşiminde ve Komisyonun 17.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Tarık CENGİZ             Samsun     (D.S.P.)
Başkanvekili  İbrahim Halil ORAL       Bitlis     (M.H.P.)
Sözcü         Miraç AKDOĞAN            Malatya    (Ana.P.)
Katip         Güler ASLAN              İzmir      (D.S.P.)
Üye           Ahmet ZAMANTILI          Tekirdağ   (D.S.P.)
Üye           Hüseyin MERT             İstanbul   (D.S.P.)
Üye           Oktay VURAL              İzmir      (M.H.P.)
Üye           Hüseyin ARABACI          Bilecik    (M.H.P.)
Üye           S. Servet SAZAK          Eskişehir  (M.H.P.)
Üye           Hüsamettin KORKUTATA     Bingöl     (F.P.)
Üye           Dengir Mir Mehmet FIRAT  Adıyaman   (F.P.)
Üye           M. Zeki ÇELİK            Ankara     (F.P.)
Üye           Evren BULUT              Edirne     (Ana.P.)
Üye           Yahya ÇEVİK              Bitlis     (D.Y.P.)
Üye           Mustafa ÖRS              Burdur     (D.Y.P.)