TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.2000 Cumartesi Sayı :23976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

S.S.K. Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa KUL Hakkında Kurulan (9/34) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 02/02/2000
Karar No      : 669


            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 yılında özürlülerin memurluğa alınması için açılan sınavda mevzuata aykırı ve usulsüz işlemler yapılmasına göz yumarak görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa KUL hakkında kurulan (9/34) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 2.2.2000 tarihli 55 inci Birleşiminde ve Komisyonun 17.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        Erdoğan TOPRAK        İstanbul    (D.S.P.)
    Başkanvekili  Hakkı Oğuz AYKUT      Hatay       (Ana.P.)
    Sözcü         Seydi KARAKUŞ         Kütahya     (M.H.P.)
    Katip         Turhan İMAMOĞLU       Kocaeli     (D.S.P.)
    Üye           Perihan YILMAZ        İstanbul    (D.S.P.)
    Üye           Necdet TEKİN          Kırklareli  (D.S.P.)
    Üye           Mehmet PAK            İstanbul    (M.H.P.)
    Üye           Vahit KAYIRICI        Çorum       (M.H.P.)
    Üye           Namık Hakan DURHAN    Malatya     (M.H.P.)
    Üye           Yakup BUDAK           Adana       (F.P.)
    Üye           Ömer Vehbi HATİPOĞLU  Diyarbakır  (F.P.)
    Üye           Teoman Rıza GÜNERİ    Konya       (F.P.)
    Üye           Yaşar ERYILMAZ        Ağrı        (Ana.P.)
    Üye           Cevdet AKÇALI         Kütahya     (D.Y.P.)
    Üye           M.Fevzi ŞIHANLIOĞLU   Şanlıurfa   (D.Y.P.)