TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.2000 Cumartesi Sayı :23976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Mehmet AĞAR Hakkında Kurulan (9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 03/02/2000
Karar No      : 671


            Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Mehmet AĞAR hakkında kurulan (9/38) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 3.2.2000 tarihli 56 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 18.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        Masum TÜRKER          İstanbul    (D.S.P.)
    Başkanvekili  Mehmet PAK            İstanbul    (M.H.P.)
    Sözcü         Suhan ÖZKAN           İstanbul    (Ana.P.)
    Katip         Lütfi YALMAN          Konya       (F.P.)
    Üye           İbrahim Yavuz BİLDİK  Adana       (D.S.P.)
    Üye           Hasan GÜLAY           Manisa      (D.S.P.)
    Üye           Hasan ERÇELEBİ        Denizli     (D.S.P.)
    Üye           Hamdi BAKTIR          Kayseri     (M.H.P.)
    Üye           Ali SERDENGEÇTİ       Manisa      (M.H.P.)
    Üye           Mustafa YAMAN         Giresun     (M.H.P.)
    Üye           Yahya AKMAN           Şanlıurfa   (F.P.)
    Üye           Sacit GÜNBEY          Diyarbakır  (F.P.)
    Üye           Beyhan ASLAN          Denizli     (Ana.P.)
    Üye           Kemal ÇELİK           Antalya     (D.Y.P.)
    Üye           Salih ÇELEN           Antalya     (D.Y.P.)