TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.03.2000 Çarşamba Sayı :23987 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

İzmit Körfez Geçiş Projesi İhalesinde İhale Usul ve Esaslarını İhlal Ederek Rekabet Ortamının Oluşmasını Önlediği, Firma Seçiminde Yanlı Davranarak Devleti Zarara Uğratmak Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/39) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 03/02/2000
Karar No      : 672


            İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmasını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak Devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında kurulan (9/39) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 3.2.2000 tarihli 56 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 18.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Osman KILIÇ            İstanbul       (D.S.P.)
Başkanvekili  Mihrali AKSU           Erzincan       (M.H.P.)
Sözcü         Mahmut BOZKURT         Adıyaman       (Ana.P.)
Katip         Orhan OCAK             Bursa          (D.S.P.)
Üye           Burhan BIÇAKCIOĞLU     İzmir          (D.S.P.)
Üye           Gaffar YAKIN           Afyon          (D.S.P.)
Üye           Nevzat TANER           Kahramanmaraş  (M.H.P.)
Üye           Ahmet AYDIN            Samsun         (M.H.P.)
Üye           Osman Fevzi ZİHNİOĞLU  Sakarya        (M.H.P.)
Üye           Suat PAMUKÇU           Bayburt        (F.P.)
Üye           M. Ergün DAĞCIOĞLU     Tokat          (F.P.)
Üye           Yaşar CANBAY           Malatya        (F.P.)
Üye           Şükrü YÜRÜR            Ordu           (Ana.P.)
Üye           Ali Rıza GÖNÜL         Aydın          (D.Y.P.)
Üye           Mustafa ÖRS            Burdur         (D.Y.P.)