TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.03.2000 Çarşamba Sayı :23987 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Yasa Dışı Örgütlerle ve Mensuplarıyla Birlikte Hareket Ettikleri, Örgüt Mensuplarının İşledikleri Suçların Ortaya Çıkarılmasını Engelledikleri ve Suçluları Himaye Ettikleri, Devlet İhalelerinde Çetelerle İşbirliği Yaptıkları, Hükümetin Çeteler ve Mafya ile Mücadelede İzlediği Politikanın Başarıya Ulaşmasını Engelleyerek Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet Eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar TOPÇU Hakkında Kurulan (9/40, 41) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 03/02/2000
Karar No      : 673


            Yasa dışı örgütlerle ve mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, örgüt mensuplarının işledikleri suçların ortaya çıkarılmasını engelledikleri ve suçluları himaye ettikleri, Devlet ihalelerinde çetelerle işbirliği yaptıkları, Hükümetin çeteler ve mafya ile mücadelede izlediği politikanın başarıya ulaşmasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240, 296 ve 314 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ, Devlet eski Bakanı Eyüp AŞIK ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Yaşar TOPÇU hakkında kurulan (9/40, 41) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 3.2.2000 tarihli 56 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 18.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Ali GÜNGÖR          İçel        (M.H.P.)
Başkanvekili  Cavit KAVAK         İstanbul    (Ana.P.)
Sözcü         Salih DAYIOĞLU      İzmir       (D.S.P.)
Katip         Cezmi POLAT         Erzurum     (M.H.P.)
Üye           Yekta AÇIKGÖZ       Samsun      (D.S.P.)
Üye           Cihan YAZAR         Manisa      (D.S.P.)
Üye           Kemal VATAN         İzmir       (D.S.P.)
Üye           Melek Denli KARACA  Çorum       (M.H.P.)
Üye           Mehmet KUNDAKÇI     Osmaniye    (M.H.P.)
Üye           Osman ASLAN         Diyarbakır  (F.P.)
Üye           Faruk ÇELİK         Bursa       (F.P.)
Üye           Rıza ULUCAK         Ankara      (F.P.)
Üye           Ahmet KABİL         Rize        (Ana.P.)
Üye           Sevgi ESEN          Kayseri     (D.Y.P.)
Üye           Murat AKIN          Aksaray     (D.Y.P.)