TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.2000 Cumartesi Sayı :23976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Telsim ve Türkcell Firmalarıyla İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Hakkında Kurulan (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 03/02/2000
Karar No      : 674


            Telsim ve Türkcell firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davranmak suretiyle Devleti gelir kaybına uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet MENZİR hakkında kurulan (9/42) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 3.2.2000 tarihli 56 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 18.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        Mehmet NACAR        Kilis      (M.H.P.)
    Başkanvekili  Hasan SUNA          Yalova     (D.S.P.)
    Sözcü         İ. Yaşar DEDELEK     Eskişehir  (Ana.P.)
    Katip         Cumali DURMUŞ       Kocaeli    (M.H.P.)
    Üye           Ş. Ramis SAVAŞ       Sakarya    (D.S.P.)
    Üye           Sebahat VARDAR      Bilecik    (D.S.P.)
    Üye           Şenel KAPICI        Samsun     (D.S.P.)
    Üye           Osman MÜDERRİSOĞLU  Antalya    (M.H.P.)
    Üye           İrfan KELEŞ         Çankırı    (M.H.P.)
    Üye           Mehmet ÇİÇEK        Yozgat     (F.P.)
    Üye           Metin KALKAN        Hatay      (F.P.)
    Üye           Latif ÖZTEK         Elazığ     (F.P.)
    Üye           Kenan SÖNMEZ        Bursa      (Ana.P.)
    Üye           Ayfer YILMAZ        İçel       (D.Y.P.)
    Üye           Veysi ŞAHİN         Mardin     (D.Y.P.)