TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.2000 Cumartesi Sayı :23976 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş TANER ve Eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ Hakkında Kurulan (9/43) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin

Karar Tarihi : 03/02/2000
Karar No      : 675


            Türk Ticaret Bankasının satışı ihalesiyle ilgili olarak ortaya atılan yolsuzluk iddiaları konusunda gerekli tedbirleri almayarak görevlerini kötüye  kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Güneş TANER ve eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ hakkında kurulan (9/43) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 3.2.2000 tarihli 56 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 18.2.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        Yılmaz KARAKOYUNLU         İstanbul   (Ana.P.)
    Başkanvekili  Hayrettin ÖZDEMİR          Ankara     (M.H.P.)
    Sözcü         Ali TEKİN                  Adana      (D.S.P.)
    Katip         Armağan YILMAZ             Uşak       (M.H.P.)
    Üye           Cafer Tufan YAZICIOĞLU     Bartın     (D.S.P.)
    Üye           Hayati KORKMAZ             Bursa      (D.S.P.)
    Üye           Namık Kemal ATAHAN         Hatay      (D.S.P.)
    Üye           Birol BÜYÜKÖZTÜRK          Osmaniye   (M.H.P.)
    Üye           Mükremin TAŞKIN            Nevşehir   (M.H.P.)
    Üye           Ahmet Cemil TUNÇ           Elazığ     (F.P.)
    Üye           Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU  Bursa      (F.P.)
    Üye           Mustafa Niyazi YANMAZ      Şanlıurfa  (F.P.)
    Üye           Cavit KAVAK                İstanbul   (Ana.P.)
    Üye           Ahmet İYİMAYA              Amasya     (D.Y.P.)
    Üye           Oğuz TEZMEN                Bursa      (D.Y.P.)