TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.03.2000 Çarşamba Sayı :23987 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/73, 74) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 29/02/2000
Karar No      : 676


            Türkiye Kızılay Derneğinin sorunları ile faaliyetlerinin araştırılarak gelir kaynaklarının daha etkin kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 29.2.2000 tarihli 63 üncü Birleşiminde 29.2.2000 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.