TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 22.03.2000 Çarşamba Sayı :23997 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/57, 24, 28, 29, 50, 90, 91) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08/03/2000
Karar No      : 677


            YÖK, İstanbul Üniversitesi Rektörü ve üniversite giriş sınavları ile ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak üniversitelerde yaşanan sorunlara çözüm bulunabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 8.3.2000 tarihli 67 nci Birleşiminde 18.3.2000 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.