TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.04.2000 Cuma Sayı :24033 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(9/28) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 12/04/2000
Karar No      : 682

            İzmit'de SEKA'ya ait bir araziyi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne bedelsiz vermek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Sanayi ve Ticaret eski Bakanı E. Yalım EREZ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 12.4.2000 tarihli 79 uncu Birleşiminde 18.4.2000 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.