TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.04.2000 Cuma Sayı :24033 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(9/27) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13/04/2000
Karar No      : 683

            Başbakanlık örtülü ödeneğini 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 77 nci maddesine aykırı  bir şekilde harcamak suretiyle Hazineyi zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu ÇİLLER ve Maliye eski Bakanı İsmet ATTİLA hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 13.4.2000 tarihli 80 inci Birleşiminde 18.4.2000 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.