TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.04.2000 Cuma Sayı :24033 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(9/31) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13/04/2000
Karar No      : 684

            Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Necati ÇELİK hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 13.4.2000 tarihli 80 inci Birleşiminde 19.4.2000 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.