TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.04.2000 Cuma Sayı :24033 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(9/32) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 13/04/2000
Karar No      : 685

            Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin özelleştirilmesinde ihaleye fesat karıştırdıkları ve usulsüzlük yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240 ıncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Devlet eski Bakanı Işın ÇELEBİ hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 13.4.2000 tarihli 80 inci Birleşiminde 19.4.2000 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.