TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.04.2000 Cuma Sayı :24033 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(9/38) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 14/04/2000
Karar No      : 688

  
            Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturduğu ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 313, 296, 240, 31 ve 33 üncü maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Mehmet AĞAR hakkında kurulan Meclis soruşturması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 14.4.2000 tarihli 81 inci Birleşiminde 20.4.2000 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.