TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 10.06.2000 Cumartesi Sayı : 24075 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 07/06/2000
Karar No      : 694

 
            Yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/8) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 7.6.2000 tarihli 106 ncı Birleşiminde ve Komisyonun 8.6.2000 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Abdullah Turan BİLGE   Konya      (D.S.P.)
Başkanvekili  Abdülkadir AKCAN       Afyon      (M.H.P.)
Sözcü         Ahmet DERİN            Kütahya    (F.P.)
Katip         Hasan ÖZYER            Muğla      (Ana.P.)
Üye           Gaffar YAKIN           Afyon      (D.S.P.)
Üye           Eyüp DOĞANLAR          Niğde      (D.S.P.)
Üye           Hasan KAYA             Konya      (M.H.P.)
Üye           Ahmet AYDIN            Samsun     (M.H.P.)
Üye           İsmail ÖZGÜN           Balıkesir  (F.P.)
Üye           Musa DEMİRCİ           Sivas      (F.P.)
Üye           Ali GÜNER              Iğdır      (Ana.P.)
Üye           İlyas YILMAZYILDIZ     Balıkesir  (D.Y.P.)
Üye           Mehmet Sadri YILDIRIM  Eskişehir  (D.Y.P.)