TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 05.07.2000 Çarşamba Sayı : 24100 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001 - 2005) Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 27/06/2000
Karar No      : 697

 
            Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001 - 2005) Kalkınma Planı, 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 27.6.2000 tarihli 119 uncu Birleşiminde onaylanmıştır.

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 05/07/2000 TARİH VE 24100 SAYILI MÜKERRER RESMİ GAZETEDEDİR.