TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 30.06.2000 Cuma Sayı : 24095 (Mük.) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Daha Evvel (5) İlde Uzatılan Olağanüstü Halin (1) İlde Kaldırılmasına, (4) İlde Uzatılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 28/06/2000
Karar No      : 699

  
            30.3.2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (5) ilde dört ay süre ile uzatılan olağanüstü halin;

            1- Van İlinden 30.7.2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılmasına,

            2- Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Tunceli illerinde 30.7.2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına,

            Dair 27.6.2000 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.6.2000 tarihli 121 inci Birleşiminde onaylanmıştır.