TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 04.07.2000 Salı Sayı : 24099 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Trafik Kazalarının Nedenlerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 30/06/2000
Karar No      : 701

 
            Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/139, 14, 126, 132, 133) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 30.6.2000 tarihli 123 üncü Birleşiminde ve Komisyonun aynı tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Ahmet TAN             İstanbul    (D.S.P.)
Başkanvekili  Aydın AYAYDIN         İstanbul    (Ana.P.)
Sözcü         Hüsamettin KORKUTATA  Bingöl      (F.P.)
Katip         Cahit Savaş YAZICI    İstanbul    (D.S.P.)
Üye           Fadlı AĞAOĞLU         İstanbul    (D.S.P.)
Üye           Bekir ONGUN           Aydın       (M.H.P.)
Üye           İsmail ÇEVİK          Nevşehir    (M.H.P.)
Üye           Bedri YAŞAR           Gümüşhane   (M.H.P.)
Üye           Osman ASLAN           Diyarbakır  (F.P.)
Üye           Teoman Rıza GÜNERİ    Konya       (F.P.)
Üye           Sühan ÖZKAN           İstanbul    (Ana.P.)
Üye           Kemal ÇELİK           Antalya     (D.Y.P.)
Üye           Sevgi ESEN            Kayseri     (D.Y.P.)