TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 04.07.2000 Salı Sayı : 24099 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/139, 14, 126, 132, 133) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 30/06/2000
Karar No      : 702

 
            Trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/139, 14, 126, 132, 133) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 30.6.2000 tarihli 123 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.