TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.10.2000 Cumartesi Sayı : 24214 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

Karar Tarihi : 25/10/2000
Karar No      : 706

 
            Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 25.10.2000 tarihli 7 nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, ekli listede adları ve seçim bölgeleri yazılı sayım milletvekilleri seçilmiştir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirliklerine Seçilen Üyelere Ait Liste Başkanvekilleri
    Ali ILIKSOY           (Gaziantep)   (D.S.P.)
    Murat SÖKMENOĞLU      (İstanbul)    (M.H.P.)
    Mehmet Vecdi GÖNÜL    (Kocaeli)     (F.P.)
    Nejat ARSEVEN         (Ankara)      (ANA.P.)

    Katip Üyeler
    Melda BAYER           (Ankara)      (D.S.P.)
    Şadan ŞİMŞEK          (Edirne)      (D.S.P.)
    Cahit Savaş YAZICI    (İstanbul)    (D.S.P.)
    Burhan ORHAN          (Bursa)       (M.H.P.)
    Mehmet AY             (Gaziantep)   (M.H.P.)
    Mehmet BATUK          (Kocaeli)     (F.P.)
    Yahya AKMAN           (Şanlıurfa)   (F.P.)
    Levent MISTIKOĞLU     (Hatay)       (ANA.P.)
    Sebahattin KARAKELLE  (Erzincan)    (D.Y.P.)
    Hüseyin ÇELİK         (Van)         (D.Y.P.)

    İdare Amirleri
    Hakan TARTAN          (İzmir)       (D.S.P.)
    Ahmet ÇAKAR           (İstanbul)    (M.H.P.)
    Ahmet Cemil TUNÇ      (Elazığ)      (F.P.)
    Enis SÜLÜN            (Tekirdağ)    (ANA.P.)
    Salih SÜMER           (Diyarbakır)  (D.Y.P.)