TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 14.12.2000 Perşembe Sayı : 24260 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/8) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 08/12/2000
Karar No      : 709

 
            Yumurta üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 8.12.2000 tarihli 27 nci Birleşiminde 8.12.2000 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.