TBMM Kararları  
Resmi Gazete: 11.11.1989 Sayı :20339 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 429
 TBMM KARARLARI 
(10/37) Esas Numaralı Meclis Araştırmacı Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına ilişkin

Karar Tarihi : 07/11/1989 
Karar No      : 71

 
            Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının İmar Kanununa aykırı olduğu iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan Mağduriyetlerini önlemek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev, süresinin 3.11.1989 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına, Genel Kurulun 7.11.1989 tarihli 27nci Birleşiminde karar verilmiştir.