TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 23.01.2001 Salı Sayı : 24296 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 17/01/2001
Karar No      : 712

 
            Tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/10) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 17.1.2001 tarihli 45 inci Birleşiminde ve Komisyonun 18.1.2001 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        Ertuğrul YALÇINBAYIR       Bursa     (Ana.P.)
Başkanvekili  Mustafa VERKAYA            İstanbul  (M.H.P.)
Sözcü         Ali Rahmi BEYRELİ          Bursa     (D.S.P.)
Katip         Bayram Fırat DAYANIKLI     Tekirdağ  (D.S.P.)
Üye           Mehmet KOCABATMAZ          Denizli   (D.S.P.)
Üye           Orhan ŞEN                  Bursa     (M.H.P.)
Üye           Salih ERBEYİN              Denizli   (M.H.P.)
Üye           Faruk ÇELİK                Bursa     (F.P.)
Üye           Mehmet Altan KARAPAŞAOĞLU  Bursa     (F.P.)
Üye           Özkan ÖKSÜZ                Konya     (F.P.)
Üye           Emre KOCAOĞLU              İstanbul  (Ana.P.)
Üye           Teoman ÖZALP               Bursa     (D.Y.P.)
Üye           Mehmet GÖZLÜKAYA           Denizli   (D.Y.P.)