TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 29.03.2001 Perşembe Sayı : 24357 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 27/03/2001
Karar No      : 716

  
            Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan ilişikteki rapor, Genel Kurulun 27/3/2001 tarihli 74 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.