TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 27.04.2001 Cuma Sayı : 24385 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

(10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

Karar Tarihi : 18/04/2001
Karar No      : 717

 
            Tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 18/4/2001 tarihli 86 ncı Birleşiminde 18/4/2001 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır.