TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 21.06.2001 Perşembe Sayı : 24439 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Bitlis-Ahlat İlçesinin Tarihi, Kültürel ve Turistik Değerlerinin Araştırılarak Ekonomik ve Sosyal Yönden Kalkınması İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 14/06/2001
Karar No      : 719

 
            Bitlis-Ahlat İlçesinin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılarak ekonomik ve sosyal yönden kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/124) esas numaralı Meclis araştırması komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 14.6.2001 tarihli 117 nci Birleşiminde ve Komisyonun 15.6.2001 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı Milletvekilleri seçilmişlerdir.

    Başkan        İbrahim Halil ORAL  Bitlis   (M.H.P.)
    Başkanvekili  Zeki EKER           Muş      (D.S.P.)
    Sözcü         Mustafa GÜL         Elazığ   (M.H.P.)
    Katip         Miraç AKDOĞAN       Malatya  (Ana.P.)
    Üye           Orhan OCAK          Bursa    (D.S.P.)
    Üye           Salih DAYIOĞLU      İzmir    (D.S.P.)
    Üye           Ayhan ÇEVİK         Van      (M.H.P.)
    Üye           Akif GÜLLE          Amasya   (F.P.)
    Üye           Sabahattin YILDIZ   Muş      (F.P.)
    Üye           Maliki Ejder ARVAS  Van      (F.P.)
    Üye           Erkan KEMALOĞLU     Muş      (Ana.P.)
    Üye           Yahya ÇEVİK         Bitlis   (D.Y.P.)
    Üye           Takiddin YARAYAN    Siirt    (D.Y.P.)