TBMM Kararları  
Resmi Gazete: 16.11.1989  Sayı :20344 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 429
 TBMM KARARLARI 
Olağanüstü Halin 8 İlde Yeniden Uzatılmasına Dair

Karar Tarihi : 14/11/1989 
Karar No      : 72

 
            Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin, 19.11.1989 günü saat t 17.00' den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair 23. 10. 1989 tarihii Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1989 tarihli 32 nci Birleşiminde onaylanmıştır.