TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 30.06.2001 Cumartesi Sayı : 24448 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Olağanüstü Halin 4 İlde Uzatılmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 29/06/2001
Karar No      : 720

 
            Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Tunceli illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 30.7.2001 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair 29.6.2001 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29.6.2001 tarihli 128 inci Birleşiminde onaylanmıştır.