TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 13.12.2001 Perşembe Sayı : 24612 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: Sayfa:
 TBMM KARARLARI

Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

Karar Tarihi : 07.12.2001
Karar No      : 728


            Bakanlığı döneminde usulsüzlük ve suiistimallere yol açtığı ve göz yumduğu, gerekli tedbirleri almayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Koray Aydın hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun üyeliklerine, Genel Kurulun 7.12.2001 tarihli 33 üncü Birleşiminde ve Komisyonun 11.12.2001 tarihli toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikler için yapılan seçimler sonucunda aşağıda ad ve soyadları ile seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

Başkan        İbrahim Yavuz BİLDİK  Adana      (D.S.P.)
Başkanvekili Salih ERBEYİN Denizli (M.H.P)
Sözcü Sefer EKŞİ Kocaeli (Ana.P)
Katip Tahsin Boray BAYCIK Zonguldak (D.S.P.)
Üye Cihan YAZAR Manisa (D.S.P.)
Üye İhsan ÇABUK Ordu (D.S.P.)
Üye Mehmet NACAR Kilis (M.H.P.)
Üye Mehmet GÜL İstanbul (M.H.P.)
Üye Hasan ÇALIŞ Karaman (M.H.P.)
Üye Sühan ÖZKAN İstanbul (Ana.P)
Üye Mustafa ÖRS Burdur (D.Y.P)
Üye Mustafa Kemal AYKURT Denizli (D.Y.P.)
Üye Ertuğrul YALÇINBAYIR Bursa (AK.P.)
Üye Sabahattin YILDIZ Muş (AK.P.)
Üye Mustafa GEÇER Hatay (S.P.)